PDF Print E-mail

OBRAZOVANJE I OBUKA

 

Delokrug Sektora obrazovanje i obuka je dopunsko obrazovanje kadrova iz oblasti zavarivanja svih nivoa, kao i ispitivanja bez razaranja.obrazovanje_1   obrazovanje_2  varenje

 Od 1958. godine Zavod za zavarivanje organizuje kurseve za zavarivače.

 
  • Od 1973. godine Zavod organizuje specijalističke kurseve za inženjere specijaliste zavarivanja u skladu sa standardom JUS C.T3.072, kasnije prema JUS EN 719.
  • Od 1980. godine Zavod organizuje kurseve za IBR osoblje, (danas prema SRPS EN 473), za metode ispitivanja ultrazvukom, penetrantskim tečnostima i za vizuelno-dimenzionu kontrolu zavarenih spojeva (preko 1000 kvalifikovanih operatera).

  •  Početkom 2005.godine, Zavod za zavarivanje je preko DUZS-Cert Pers-a, stekao status ATB - Ovlašćenog tela za obrazovanje kadrova u zavarivanju za Srbiju i Crnu Goru, a kasnije samo za Srbiju.

 

Sa 50 godina iskustva u ovoj delatnostii,  Zavod je obučio :

 

- 1.500 specijalista za zavarivanje

više od 18.000 zavarivača i  

- proverio stručnu osposobljenost 70.000 zavarivača.


Više od 200, u Zavodu obrazovanih stručnjaka, danas je angažovano u velikim svetskim kompanijama.

  • U okviru ovih aktivnosti, Zavod organizuje i druge vrste kurseva, namenjene osoblju od zavarivača do inženjera zavarivanja i specijalne kurseve i seminare u drugim oblastima (oprema pod pritiskom, preostali vek trajanja konstrukcija, "škola" reparaturnog zavarivanja, IBR zavarenih konstrukcija, obezbeđenje kvaliteta, itd).

  • Zavod, kao član IIW ima ekskluzivno pravo na dokumentaciju IIW-a, odn. radna i ostala dokumenta njegovih 16 komisija u kojima se objavljuju najnovija svetska dostignuća u zavarivanju.

 

Kontakt :

 

Rukovodilac sektora Obrazovanje i obuka

 

Ana Nanut, dipl.maš.ing. IWE, EWE


Tel: + 381 11 2851079
Fax: + 381 11 2850648
Mob: + 381 62 8023232

 

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Ana Nanut, dipl.maš.ing. IWE, EWE