zzz logo

PRIJAVA ZA IBR KURSEVE - Zavod za zavarivanje a.d.

Pozivamo zainteresovane na prvu obuku za polaganje osnovnog ispita (Basic examination). Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - BASIC

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za ispitivanje materijala ultrazvukom. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - UT

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za magnetsko ispitivanje materijala - MT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - MT

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za penetrantsko ispitivanje materijala - PT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - PT

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za radiografsko ispitivanje materijala - RT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - RT

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs interpretacije radiograma - RT.FAS. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - RT.FAS

Pozivamo zainteresovane da se prijave na kurs za vizuelno ispitivanje - VT. Preuzmite prijavu za kurs na sledećem linku: PRIJAVA ZA KURS - VT